Dërgesat dhe kthimet
Dërgesa e artikujve. Paketat zakonisht dërgohen enda 2 ditëve pas marrjes së pagesës dhe transportohen nëpërmjet UPS me ndjekjen dhe lëshimin pa nënshkrim. Nëse preferoni dorëzimin nga UPS Extra me nënshkrimin e kërkuar, do të aplikohet një kosto shtesë, prandaj na kontaktoni përpara se të zgjidhni këtë metodë. Cilado zgjedhje e dërgesës që bëni, ne do t'ju ofrojmë një lidhje për të gjurmuar paketën tuaj në internet. Tarifat e transportit përfshijnë tarifat e trajtimit dhe paketimit, si dhe shpenzimet postare. Tarifat e trajtimit janë fikse, ndërsa tarifat e transportit ndryshojnë sipas peshës totale të dërgesës. Ne ju këshillojmë të gruponi artikujt tuaj në një mënyrë. Ne nuk mund të grupojmë dy ordinanca të veçanta të vendosura veçmas, dhe tarifat e anijeve do të zbatohen për secilën prej tyre. Paketa juaj do të dërgohet në rrezikun tuaj, por kujdes i veçantë merret për të mbrojtur objektet e brishta. Kutitë janë me madhësi të madhe dhe artikujt tuaj janë të mbrojtur mirë.